עיריית ת"א בית אריאלה

עיריית ת"א בית אריאלה

שדרוג מערכת המיזוג ופינוי העשן בבניין הספרייה הלאומית בית אריאלה בתל אביב העבודה התבצעה בשלבים תוך המשך הפעילות השוטפת במבנה. הביצוע כלל אספקה והתקנת מערכת מיזוג אויר במים בתפוקה של למעלה מ-600 טון קירור עם מקררי מים ביעילות גבוהה, יט״אות ופנקולים, מערכות לבקרת לחות לחדרי ארכיון מיוחדים, מפוחי עשן, לוחות פיקוד ומערכות חשמל ובקרה לכלל המתקן.